"Anciaux en Van Grembergen moeten aftreden"

CVP-fractieleider in het Vlaams parlement, Eric Van Rompuy, en gewezen Vlaams minister-president Luc Van den Brande vinden dat de Vlaamse ministers Bert Anciaux en Paul Van Grembergen na het verdwijnen van de Volksunie ontslag moeten nemen. Anciaux en Van Grembergen zijn de twee VU-ministers in de Vlaamse regering.

BELGA

Nu de VU na het referendum over de toekomst van de partij eigenlijk niet meer bestaat, rezen vragen over de positie van de twee in de Vlaamse bewindsploeg. De ministers behoren tot de Toekomstgroep, één van de drie kampen binnen de VU die bij het referendum de minste stemmen haalde bij de partijleden. Woensdag nog stelde Geert Bourgeois - de winnaar van het referendum - zich de vraag wie Anciaux en Van Grembergen nog vertegenwoordigen. "In een representatieve democratie worden ministers als vertegenwoordigers van hun partij en haar kiezers immers voorgedragen door de geëigende partijorganen", luidde het. De CVP'ers Van Rompuy en Van den Brande hebben een gelijkaardige reactie. Ze geven toe dat ministers de steun moeten hebben van een meerderheid in het parlement - wat in het voorliggende geval geen probleem is - maar voegen eraan toe zij tevens hun legitimiteit ontlenen aan de politieke partij die ze vertegenwoordigen