Gehandicapten willen sneller assistentiebudget

De Vlaamse overheid stelt te weinig middelen ter beschikking voor het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) dat gehandicapten vanaf dit jaar kunnen aanvragen. Die klacht uitten verschillende gehandicaptenverenigingen donderdag op een persconferentie. Een delegatie trok naar het kabinet van Vlaams welzijnsminister Mieke Vogels.

BELGA

De Vlaamse regering besliste, in uitvoering van het regeerakkoord en een decreet van het Vlaams Parlement, een PAB-regeling in te voeren om de zelfstandigheid van de gehandicapten te verhogen. Met het persoonlijk assistentiebudget kunnen gehandicapten een zelfgekozen assistent betalen om te helpen bij huishoudelijke taken, verplaatsingen, enz... Alle gehandicapten die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap kunnen een PAB aanvragen. De kosten voor de tewerkstelling van een assistent worden, als ze bewezen zijn, terugbetaald. Het minimum bedraagt 300.000 frank, het maximum 1,4 miljoen.

De gehandicaptensector vindt het PAB een geweldig instrument, zo bleek uit getuigenissen op de persconferentie. Maar volgens de verenigingen voorziet de Vlaamse regering te weinig geld waardoor ze een nieuwe wachtlijst in het leven roept. De begroting 2001 voorzag dat er dit jaar 400 budgetten zouden worden toegewezen, maar tot nu toe hebben nog maar 148 gehandicapten bericht gekregen dat ze recht hebben op een PAB. Nochtans heeft een expertencommissie al groen licht gegeven voor 600 dossiers, aldus de vzw's Bol, Inclusief Vlaanderen en Vlabu. Zij vrezen dat de laatste gehandicapte die in aanmerking komt voor een PAB zijn of haar budget pas in 2005 zal krijgen. Volgens de verenigingen is er in de begroting 2002 immers maar ruimte voor 200 bijkomende PAB's. Aan dat ritme zal het nog jaren duren voor iedereen een PAB heeft ontvangen. In juni jongstleden waren er immers al 1.200 aanvragen, aldus de verenigingen.

Bovendien wordt er in het budget van het Vlaams Fonds volgend jaar rekening gehouden met een gemiddelde kost van 800.000 frank, terwijl dat intussen al is opgelopen tot 1 miljoen. Met het huidige voorziene budget zal men in 2002 dan ook niet aan de 200 extra PAB's komen, zo voorspellen de gehandicaptenverenigingen. Ze willen ook dat het budget wordt geblokkeerd dat decretaal is voorzien voor gehandicapten in instellingen. Van de maximaal 400 PAB's die in de begroting 2001 waren voorzien, zijn er immers 150 voorbehouden voor gehandicapten in instellingen. Maar volgens de verenigingen zijn er lang niet zoveel kandidaten en zou het geld beter besteed worden aan de wachtenden.

Ook de zogenaamde budgethoudersverenigingen, die de gehandicapten bij de PAB-regeling begeleiden, zijn vragende partij voor meer middelen. Ze worden nu verondersteld zelfbedruipend te werken waardoor ze moeten overleven met bijdragen van gehandicapten met een PAB. Daarom vragen de verenigingen subsidies.