Snow Valley bouwt funpiste

De nv Snow Valley heeft een bouwvergunning gekregen om een bijkomende accommodatie, zijnde een funpiste, te bouwen tegen de bestaande skipiste. Om deze realisatie mogelijk te maken, verkoopt de stad een 25 are groot perceel grond aan de nv Snow Valley en koopt tegelijkertijd enkele restpercelen (14 are) terug.

CHRISTOF RUTTEN

Uiteindelijk zal Snow Valley nog een opleg van 168.330 frank aan de stad moeten betalen. Verder dient Snow Valley jaarlijks een vergoeding van 1,2 miljoen frank over te maken ter compensatie van de bezoekersfaciliteiten (aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen). Voor zover bekend zou dit de laatste uitbreiding zijn die Snow Valley wenst te doen. Binnekort zullen het stadsbestuur en de bedrijfsleiders van Snow Valley rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken voor problemen zoals de steeds toenemende verkeersdrukte rond de skispiste en de geurhinder in de Deusterstraat.