Bocholt: achterstallig loon politie wordt uitbetaald

Tijdens de vergadering van het basisoverlegcomité tussen de bestuurlijke overheden van de politiezone Bocholt-Bree-Kinrooi-Meeuwen-Gruitrode en de representatieve vakbonden op 29 juni 2001 werd overeengekomen dat de loonachterstallen van de politieagenten ten laatste in augustus uitbetaald zouden worden. Het voorziene voorschot van 80% van de verhoging van de basiswedde, het gevolg is van het nieuwe statuut, de toelagen voor prestaties op zaterdagen, zondagen, feestdagen en nachten en de toelagen voor bijkomende prestaties in de vorm van overuren.

ROGER DREESEN

"Maar de uitbetaling in Bocholt laat op zich wachten. Enkel de gemeenten Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode kwamen deels hun verplichting na," zegt Jos Claessens voorzitter van Nieuwe Unie. Jos Claessens is verbolgen over de houding van het Bocholter gemeentebestuur. "Indien er van het politiepersoneel extra inspanningen gevraagd worden, moet men hen daar ook voor vergoeden. Het is een daad van slecht bestuur dat de uitbetaling van lonen en vergoedingen, waarop de politiemensen recht hebben, voortdurend wordt uitgesteld. In de volgende gemeenteraad zal ik daarom de burgemeester, die hoofd is van de politie, interpelleren." Er was enige misnoegdheid bij de Bocholter politie omtrent deze materie, dat onkent burgemeester Jos Michels niet: "Maar Claessens pikt in op een achterhaald probleem. De modaliteiten rond de gelijkschakeling van de lonen van politie en rijkswacht werd pas op 20 juni door de hogere overheid in een omzendbrief aan de gemeenten opgelegd. Dus ten vroegste op 1 augustus was een uitbetaling mogelijk. De gemeenteraad heeft op de gemeenteraad van juni de procedure onmiddellijk ingezet. Die procedure is nu administratief afgerond zodat het Bocholter politiepersoneel begin oktober de beloofde vergoedingen en overurentoeslag ontvangt."