VW Vorst: directie bevestigt afdankingen

De directie van Volkswagen Vorst bevestigt in een mededeling dat het de contracten van de tijdelijke werknemers die eind september aflopen niet zal verlengen. In totaal gaat het om 340 personen. De directie wijst hierbij naar de slabakkende wereldeconomie die ook de automobielindustrie treft en een aanpassing van het productievolume in functie van de vraag noodzaakt.

BELGA

In juni werd in Vorst bovendien gestart met de productie van een nieuw model (Lupo) dat een kortere montagetijd heeft. De directie stelt voor de komende maanden nog verdere aanpassingen van het personeelsbestand in het vooruitzicht. Dat zal gebeuren via brugpensioenregelingen en "overeenkomsten met schadeloosstelling"