Gekke koe ontdekt op Bornems bedrijf

Op een melkveebedrijf in Bornem is een gekke koe ontdekt. Het is het 25ste BSE-geval dat in ons land werd vastgesteld. In het bedrijf in Bornem waren ook 149 andere runderen. Die zullen worden gedood. De runderen ouder dan 2 jaar zullen ook getest worden.

BELGA

Het 25ste positief BSE-geval kwam aan het licht door de verplichte en systematische tests, die sinds 1 januari 2001 op alle voor menselijke consumptie geslachte runderen ouder dan dertig maanden worden uitgevoerd.

Van de 25 positieve gevallen die dit jaar werden vastgesteld, werden er 4 ontdekt via het toezicht op levende dieren in de boerderijen en slachthuizen, één geval werd ontdekt via de onderzoeken op de opgeruimde runderen van een haard en de 20 andere werden door de systematische testen op geslachte dieren in de slachthuizen ontdekt. Tot op heden werden 220.763 analyses uitgevoerd, aldus het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).