Buitenlanders tot priester benoemd in Wallonië

Het vicariaat Waals-Brabant heeft weer verschillende buitenlandse priesters benoemd als pastoor om het eigen priestertekort te kunnen opvangen. Het gaat om enkele Congolezen en om een Pool. De pastoors gaan onder meer aan de slag in Waver, Rixensart, Eigenbrakel en Woutersbrakel. In het vicariaat Waals-Brabant worden al enkele jaren buitenlandse priesters ingezet.

BELGA

In de Vlaamse bisdommen worden bewust geen buitenlandse priesters ingezet. Men vindt dit geen goede oplossing naar de toekomst toe en de bisdomverantwoordelijken vrezen daarenboven ook voor cultuurverschillen. In Vlaanderen zoeken de bisdommen oplossingen door in bredere samenwerkingsverbanden te werken (federaties van parochies) en door meer leken te benoemen zoals parochie-assistenten en jeugdpastores.

Sommige bisdommen ondervinden echter moelijkheden om de nodige leken aan te trekken, onder meer omdat de maandwedde - net als voor de parochiepriesters - maar zo'n 40.000 frank bedraagt.