"Omschakeling legerstructuur duurt half jaar"

Vanaf 1 januari 2002 krijgt het leger een totaal nieuwe eenheidsstructuur. Het militaire weekblad 'Direct' heeft in zijn editie van deze week meer details gegeven. Volgens het weekblad komt die nieuwe structuur in de plaats van de vijf huidige staten-majoor en verscheidene andere diensten.

BELGA

De nieuwe structuur zal normaal gezien vanaf 1 januari in voege treden. De volledige overschakeling zou echter maanden in beslag kunnen nemen, en mogelijk zelfs tot juni 2002 duren. Minister van Defensie André Flahaut heeft volgens Direct al de personen gekozen die deel zullen uitmaken van de directie, maar is volgens een woordvoerder niet van plan hun namen binnenkort mee te delen. De eenheidsstructuur vervangt de structuur die al decennialang van kracht is en in 1989 werd vastgelegd in een koninklijk besluit