Verhofstadt pleit voor Europese juridische ruimte

De terreuraanslagen in New York en Washington zijn misdaden tegen de menselijkheid. Dat verklaarde premier Guy Verhofstadt donderdag in het parlement. Om Europees vooruitgang te boeken in de strijd tegen het terrorisme is het nodig dat er snel een Europees veiligheids- en defensiebeleid komt, dat op korte termijn een Europese juridische ruimte wordt gecreëerd en er een Europees ontwikkelingshulp wordt ontwikkeld. De premier en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie kwamen donderdag voor de kamerleden en senatoren van in totaal vijf commissies uitleg geven over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Verhofstadt benadrukte dat België, zoals de andere landen van de Europese Unie, zich solidair heeft verklaard met de Verenigde Staten, "maar solidariteit betekent niet enkel woorden, maar ook daden".

BELGA

Guy Verhofstadt kondigde aan dat vrijdag een politieke boodschap zal uitgebracht worden van de 15 staats- en regeringsleiders van de Europese Unie, het voorzitterschap van het Europees parlement en de Europese commissie. Naast een boodschap van solidariteit en medeleven, zal de tekst ook een aantal politieke besluiten bevatten over acties die de Europese Unie wil ondernemen. Om op Europees vlak de strijd tegen het terrorisme op te voeren, vermeldt de Europese verklaring van vrijdag drie maatregelen. Zo dient het Europese veiligheids- en defensiebeleid zo snel mogelijk op poten gezet worden en moet het beschikken over de nodige middelen en een luik inlichtingenbeleid. Op korte termijn dient tevens een Europese juridische ruimte gecreëerd te worden met een gezamenlijk uitwijzingsbeleid. De verklaring pleit tenslotte voor een Europees beleid inzake ontwikkelingshulp dat de basis kan vormen van een welvarende wereld.