Belgische groenen willen geen spiraal van geweld

De beslissing van de NAVO-raad om artikel vijf van het NAVO-verdrag toe te passen is onderworpen aan verschillende voorwaarden. Dat onderstreepten Agalev en Ecolo donderdag in een gezamenlijke mededeling. Voor de groenen is het de ministerraad die beslist over eventuele Belgische acties. De groenen zijn geschokt door de blinde terreur in de Verenigde Staten, voelen zich solidair met het Amerikaanse volk en begrijpen de vraag om gerechtigheid.

BELGA

Maar Agalev en Ecolo roepen de regeringen van de Atlantische Verdragsorganisatie, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese ministerraad op om zorgvuldig en samen te zoeken naar de geschikte middelen om te reageren op de aanslagen. Beide partijen willen niet dat men vervalt in een spiraal van geweld. De NAVO heeft woensdag onder voorwaarden beslist om artikel 5 van het Verdrag van Washington in werking te stellen. Dat artikel houdt in dat een gewapende aanval tegen één van de NAVO-lidstaten gelijkstaat met een gewapende aanval tegen de NAVO als alliantie.

Agalev en Ecolo benadrukken dat de Raad zich moet uitspreken over wie verantwoordelijk is voor de feiten, wie de effectieve schuldigen zijn, en over de eventuele betrokkenheid van één of meer staten bij deze terreuraanslagen.

De groenen benadrukken ook dat elk NAVO-land zelfstandig kan beslissen op welke manier het wenst te reageren op deze daad van agressie. Voor de groenen is het de ministerraad die beslist over de eventuele Belgische acties.

Agalev en Ecolo zeggen elk initiatief te steunen van de Belgische regering die diplomatieke actie en politieke oplossingen bewerkstelligt. "Solidariteit met een aangevallen land is evident. Daarnaast moeten echter initiatieven genomen worden om de voedingsbodem voor blinde terreur te helpen wegwerken". Volgens de groenen moet er ondermeer gewerkt worden aan een gelijke verdeling van macht en rijkdom, respect voor de mensenrechten en bevordering van de democratie.