Sociale onderhandelingen Alcatel boeken vooruitgang

Directie en vakbonden van Alcatel Bell hebben donderdagavond tijdens onderhandelingen over de herstructurering van het bedrijf vooruitgang geboekt. Er werd "een cascade van oplossingen besproken", zo luidde het bij beide partijen. Eén van de besproken pistes is het brugpensioen voor werknemers vanaf 50 jaar.

BELGA

Een volgend overleg is gepland voor 26 september. "De dialoog was constructief, in tegenstelling tot de eerste ronde op 5 september", luidde het. Toen sprongen de gesprekken af, waarop de vakbonden acties organiseerden. Donderdag kwam de constructie van brugpensioen vanaf 50 jaar ter sprake. Over dit punt liepen eerdere onderhandelingen stuk. Deze piste zal volgens de vakbonden nog veel onderhandelingstijd in beslag nemen. Eenmaal uitgewerkt dient ze bovendien door zowel directie, vakbonden als door de respectieve overheden, goedgekeurd. In Genk zouden alvast 86 van de 100 arbeiders voor het brugpensioen in aanmerking komen. Bijkomende maatregelen om de tewerkstellingsproblematiek op te lossen zullen in paritair comité worden uitgewerkt. Het gaat om de mogelijke transfer naar een andere werkplek, het vrijwillig vertrek met premie en een vermindering van de arbeidsduur in het kader van cao 77. Bij Alactel Bell moeten meer dan 200 jobs verdwijnen. De meeste ontslagen vallen in de site in Geel