Sociaal conflict Sabena muurvast

Het sociaal conflict bij Sabena zit nog steeds muurvast. De vakbonden hielden donderdag intersyndicaal overleg om er alle juridische elementen voor het verzet van volgende maandag te bespreken. Hun positie blijft onveranderd: de vakbonden vragen nog steeds dat de Sabena-directie de beschikking van afgelopen vrijdag die de piloten een stakingsverbod oplegde, niet zou uitvoeren.

BELGA

De directie toonde zich hiertoe enkel bereid onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn voor de vakbonden onaanvaardbaar. Volgens Dennis De Meulemeester van het ABVV bestaat er een gerechtelijke procedure, waarbij de drie partijen (vakbonden, piloten en directie) een "gemeenschappelijk akkoordbesluit" indienen dat de beschikking van vrijdag zou opheffen. "Maar de directie wil niet toegeven", aldus De Meulemeester. De gesprekken tussen beide partijen zouden volledig stilliggen. Ook ondernemingsraden waar het businessplan voor de luchtvaartmaatschappij wordt toegelicht, zijn er sinds de gerechtelijke uitspraak van vrijdag niet meer geweest. De vakbonden stellen nu al hun hoop in het gerecht. Volgende maandag worden voor de Brusselse handelsrechtbank de pleidooien gehouden in het kader van het verzet dat de piloten met steun van de vakbonden hebben ingediend