Sociaal akkoord bij DHL

Directie en vakbonden van het koerierbedrijf DHL hebben donderdag tijdens een verzoeningsvergadering van het paritair comité een akkoord bereikt over knelpunten die recent aanleiding gaven tot enkele stakingsacties. "Dit betekent niet dat de problemen van de baan zijn.

BELGA

Voor enkele punten is er vooralsnog enkel de wederzijdse bereidheid hierover onderhandelingen te starten. We hebben onze stakingsaanzegging wel ingetrokken", aldus vakbondsman Hendrik Vermeersch (BBTK) in een gesprek met Belga. Aanleiding voor de verzoeningsvergadering waren enkele spontane stakingsacties in augustus van de koeriers van Brussel Centrum (BRC) en werknemers van het sorteercentrum in Diegem. De koeriers protesteerden tegen de werkdruk en het systeem van dubbele shiften. "De directie is bereid om tijdens de onderhandelingen dit systeem enkel toe te passen op basis van vrijwilligheid. De koeriers schorten in ruil hun acties op tot 1 oktober. Tegen dan moet er een akkoord op tafel liggen", aldus Vermeersch (BBTK). De directie is voorts voor het volledige DHL-personeel bereid te praten over overuren, verplaatsingsvergoeding, vorming en tijdskrediet. Binnenkort wordt voor deze onderhandelingen een planning opgesteld