Verplegers gevangenissen betogen

De verpleegkundigen met een A2-diploma verbonden aan het ministerie van Justitie hebben donderdag betoogd. Ze protesteren tegen het feit dat ze nog steeds moeten werken met een tijdelijk contract, ondanks de akkoorden van december vorig jaar. Een medewerker van minister Verwilghen heeft aan een vakbondsdelegatie beloofd om het dossier van nabij te volgen en te proberen om alle verplegers een vast statuut te geven.

BELGA

Na de witte woede sloten de diverse ministeries een akkoord met de verpleegkundigen om aan de problemen van de sector te verhelpen. De 150 A2-verpleegkundigen van Justitie, die werken in 92 Belgische gevangenissen, vielen echter uit de boot. Op de ministerraad van 22 december 2000 werd de vernieuwing van de tijdelijke contracten niet goedgekeurd. Voor de andere ministeries gebeurde dat wel. Donderdag betoogde een 50-tal manifestanten van ACOD en CCOD voor het ministerie van Justitie. Volgens Paul De Wilde van het CCOD verrichten de verpleegkundigen in de gevangenissen net hetzelfde werk als hun collega's in andere sectoren. In de gevangenisziekenhuizen van Sint-Gillis en Brugge staan ze onder meer in voor de verdeling van de medicatie en de permanentie bij sport- en werkongevallen. Omdat ze met potentieel gevaarlijke patiënten werken, verwachten ze minstens op dezelfde manier verloond te worden als de A1-verpleegkundigen