KBWB wordt opgesplitst

BRUSSEL -

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van de Koninklijke Belgische wielrijdersbond (KBWB) werden de aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd door een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Hierdoor wordt de bond in een Vlaamse en een Waalse vleugel opgesplitst.

BELGA

Dit betekent dat vanaf 1 december 2001 twee vleugels - de vzw Wielerbond Vlaanderen en de vzw Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles - samen met de vzw Koninklijke Belgische wielrijdersbond het beheer van de Belgische wielersport zullen verzekeren.

De vleugels krijgen in eerste instantie de verantwoordelijkheid over de inrichtingsvergunningen en het ledenbeheer in hun gemeenschap, de uitbouw van de promotieacties, het beheer van de jeugdcategorieën, het wielertoerisme en het onderhoud en de uitbouw van de contacten met de autoriteiten op het niveau van de gemeenschappen.

De koepel blijft een belangrijke rol spelen met het beheer van de de elites met contract. Ook het onderhouden en het uitbouwen van de relaties met de federale en internationale instanties, zoals het BOIC en de UCI, blijven een bevoegdheid van de nationale bond. Laurent De Backer blijft voorzitter van de nationale koepel. De Vlaamse vleugel zal geleid worden door Jean Brebels. In Wallonië wordt Thierry Marechal voorzitter.