Pictogrammen voor correct gebruik pillen

Vanaf donderdag worden alle apothekers in Vlaanderen en Brussel bevoorraad met 'pilstickers'. Die moeten een correct gebruik van geneesmiddelen bevorderen.

GPD

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 4 op de 10 patiënten de voorgeschreven medicatie juist inneemt. Zelfs mét richtlijnen van de apotheker op de verpakking. De 'broze groepen' begrijpen vaak niet waarvoor, hoe, hoeveel en wanneer een bepaald geneesmiddel moet worden gebruikt. Het gaat voornamelijk om laaggeschoolden, mentaal gehandicapten, slechthorenden, ouderen en anderstaligen. De Socialistische Mutualiteiten stellen daarom pilstickers met pictogrammen gratis ter beschikking van apothekers. Bedoeling is dat die de klevers aanbrengen op medicamenten voor patiënten waarvan men kan vermoeden dat ze niet in staat zijn zelfstandig correct geneesmiddelen in te nemen. In totaal zijn er 22 soorten stickers.

Een eerste reeks pictogrammen verwijst naar het doel van de producten: voor het oog, het oor, de neus, de mond, de handen, de voeten en tegen de hoofdluis. Een tweede geeft aan hoe de geneesmiddelen moeten worden ingenomen. Andere stickers verwijzen naar het tijdstip van de inname. Een laatste reeks geeft aan of het product verboden is voor zwangere vrouwen, voor baby's en kinderen, of net alleen te gebruiken is bij baby's en kinderen.