"Splitsing sociale zekerheid onvermijdelijk"

De splitsing van de sociale zekerheid is onvermijdelijk, ook voor de Waalse economie. Dat is de stelling die oud-VU-minister Johan Sauwens verdedigt in zijn nieuwste boek "Een stap verder", waarmee hij naar eigen zeggen het taboe over de splitsing van de sociale zekerheid wil doorbreken. Een solidariteitsmechanisme tussen de regio's moet er volgens hem wel blijven bestaan, zei hij donderdag bij de voorstelling. Sauwens stelt dat door de gewijzigde verhoudingen in de economische infrastructuur het behoud van een unitair sociale zekerheidsstructuur steeds minder aangewezen is. Doordat de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië inzake economie en arbeidsmarkt steeds groter worden, beantwoordt de huidige sociale zekerheid niet meer aan de behoeften. Momenteel liggen de lonen en sociale uitkeringen in het noorden en het zuiden van het land ongeveer even hoog, onder meer door de voorliefde om "nationale cao's" af te sluiten. Voor Wallonië, met een lagere productiviteit en een hogere werkloosheid, leidt dit tot een gebrek aan concurrentiekracht.

BELGA

Volgens Sauwens kan een splitsing van de sociale zekerheid hieraan verhelpen. Dan kan Wallonië immers werk maken van een loonmatiging. Door de uitkeringen ook te laten zakken, kan men dan de werkloosheidsvallen vermijden. Dit kan dan leiden tot een herneming van de Waalse economie. Indien het huidig systeem behouden blijft, is het risico groot dat bij een herneming van de economie de arbeidschaarste in Vlaanderen tot een verhoging van de lonen zal leiden, wat de toestand voor Wallonië enkel nog erger zal maken.