FEDICT moet overheid koploper inzake E-govenement maken

De nieuwe Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie Technologie, afgekort als FEDICT, wordt operationeel. De oprichting van deze nieuwe dienst past binnen het Copernicusplan van de Regering. Frank Robben heeft zijn functie als Voorzitter van het Directiecomité vorige maandag opgenomen en is een ploeg van medewerkers op de been aan het brengen.

BELGA

FEDICT heeft de ambitieuze opdracht een gemeenschappelijke strategie uit te werken om de Belgische federale overheid tot een koploper inzake E-government te maken en de verschillende federale overheidsdiensten te begeleiden bij de implementatie van deze strategie. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met andere niveau's van de overheid zoals Europa, de gemeenschappen en de gewesten, de provincies, de gemeenten.