Zeeland gekant tegen uitdieping Westerschelde

De Zeeuwse gemeenten, waterschappen en het provinciebestuur van Zeeland zijn unaniem tegen de plannen voor de uitdieping van de Westerschelde, zodat op termijn vooral grotere en diepliggende containerschepen gemakkelijker naar en van Antwerpen kunnen varen.

BELGA

Ter gelegenheid van de transportbeurs InterFreight die momenteel doorgaat in Rotterdam, werd die stelling nogmaals extra in de verf gezet door het "Bestuurlijk Overleg Westerschelde Plus". Dit orgaan verwerpt de agenda voor de werken die werd aanvaard door de overheden in Den Haag en Brussel.

"De gevolgen voor de natuur en voor de veiligheid zijn niet voldoende onderzocht en zo'n onderzoeken kunnen nog jaren aanlopen. Dat wrakken bijvoorbeeld worden verwijderd is geen probleem, maar dat werken worden uitgevoerd die massaal de waterhuishouding in Zeeland zullen beïnvloeden, kan niet worden aangenomen zonder overleg met de eerstbetrokken partijen", luidt het in Zeeland.

Dat men in Antwerpen een loopje neemt met de lokale belangen ziet Zeeland aan de controverses rond Doel en het Deurganckdok. Volgens de Nederlandse gemeenten werden talrijke bouwovertredingen politiek weggemoffeld.