Project veilige schoolomgeving getorpedeerd

De ouderscomités van de diverse onderwijsnetten krijgen geen vier leerkrachten die scholen moeten helpen om vervoersplannen op te stellen. Die plannen zijn nodig vooraleer een gemeente subsidies krijgt om de schoolomgeving veiliger te herinrichten.

APNED

De scholen hadden voor het opstellen van een vervoersplan - dat aangeeft op welke manier het onderwijzend personeel en de leerlingen naar de school komen - extra begeleiding gevraagd. De ouderverenigingen startten het project 'Schoolvervoerplannen, sleutel tot de bereikbare school' op. «Voor zo'n plan heb je specialisten nodig. We vonden vier kandidaten, maar het kabinet van de minister van Onderwijs verbiedt ons om gedetacheerde leerkrachten in dienst te nemen. Nochtans had de Vlaamse Onderwijsraad het project en de detacheringen positief geadviseerd.»

Bij gebrek aan medewerking hebben de ouderverenigingen het project noodgedwongen stopgezet. CVP-kamerlid Jos Ansoms vraagt nu aan minister Stevaert om de beslissing van Marleen Vanderpoorten te herroepen en toch aandacht te schenken aan veilige schoolomgevingen.