"Medische fout moet vergoed worden"

De Nationale Orde der Geneesheren heeft beslist artikel 34 van de code der medische deontologie te wijzigen wat betreft de gevolgen van het berokkenen van schade door een medische fout, zo werd bij de Orde der Geneesheren vernomen.

BELGA

De tweede paragraaf van artikel 34 bepaalt voortaan "dat het slachtoffer van een medische fout recht heeft op schadevergoeding en dat elke geneesheer zich daartoe moet verzekeren". In zekere zin bevestigt de Orde der Geneesheren de toenemende verantwoordelijkheid van de dokters bij de medische handelingen die ze stellen.