Specialisten gaan twaalf dagen staken

De klinische biologen, nierspecialisten en radiologen gaan in totaal gedurende twaalf dagen staken. Dat heeft de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten woensdagavond beslist. De staking is een protest tegen de besparingsmaatregelen van minister van Sociale Zaken Vandenbroucke in de betrokken sectoren.

BELGA

De eerste acties zullen plaatshebben op 17,18 en 19 september. Dan wordt er een week normaal gewerkt. Op 1,2,3 en 4 oktober volgt een tweede stakingsperiode, en afhankelijk van de reactie van de overheid, komt er nog een derde stakingsgolf, van 15 tot 19 oktober, zo legt Moens uit. Het BVAS roept alle collega's op de acties te steunen.

Urgentiegevallen zullen wel behandeld worden en er zullen consultaties zijn. De staking is met absolute anonimiteit goedgekeurd, ook door de nefrologen (nierspecialisten), aan wie Vandenbroucke intussen minder besparingen oplegt.