"Lambermont-akkoorden worden uitgevoerd"

De regering gaat door met de uitvoering van de Lambermont-akkoorden, zelfs als de Raad van State een negatief advies geeft.

APNED

Dat heeft minister van institutionele hervormingen Johan Vande Lanotte in de kamer gezegd. Een meerderheid binnen de Raad van State vindt dat voor de regionalisering van de gemeentewet de grondwet moet worden gewijzigd. Volgens de Raad van State is dit echter niet mogelijk omdat het bewuste grondwetsartikel niet aanmerking komt voor herziening.

Vande Lanotte is het niet eens met de Raad van State. Hij zegt dat een tweederde meerderheid volstaat voor een regionalisering van de gemeentewet. Hij verwijst daarvoor naar een arrest van het Arbitragehof.