De Gucht: "Cordon sanitaire blijft"

Ook na het afzweren door het Vlaams Blok van het zeventigpuntenplan zal het cordon sanitaire worden behouden. Dat zei VLD-voorzitter Karel De Gucht zondag in De Zevende Dag, waar hij in debat ging met Vlaams Blok-voorman Filip Dewinter. Die zei dat het nieuwe vreemdelingenprogramma van zijn partij ondermeer een waterdichte immigratiestop bevat.

BELGA

De Gucht en Dewinter debatteerden een vol uur. De VLD-voorzitter gelooft niet dat het Blok haar 70-puntenprogramma (met het vreemdelingenstandpunt) werkelijk afzweert zoals de partij enkele dagen geleden aankondigde, maar enkel doet alsof. Dit is enkel facade want het 70-puntenplan bevat de kern van het denken van het Blok, aldus De Gucht.

Dewinter lichtte een tipje van de sluier van het nieuwe vreemdelingenstandpunt, dat volgens hem rekening houdt met de maatschappelijke evolutie, zoals de immigranten vanuit Oost-Europa, de regularisatie van illegalen en het feit dat er al derde- en vierde-generatievreemdelingen uit Noord-Afrika zijn waarvan de meesten al de Belgische nationaliteit hebben.

Dewinter vermeldde vier essentiële punten uit het nieuw vreemdelingenprogramma. Zo wil het Vlaams Blok een waterdichte immigratiestop. De partij wil geen enkele nieuwe vreemdeling, ook geen geregulariseerde of asielzoeker. Voorts blijft het "eigen volk eerst"-beleid centraal staan. Ten derde moeten vreemdelingen die hier verblijven "opgaan in onze samenleving". Assimilatie is een voorwaarde om hier te kunen verblijven, aldus Dewinter. Vierde punt is de begeleide terugkeer van mensen die zich niet wensen aan te passen.