Volksunie-Jongeren kiezen voor Anciaux

De Volksunie-Jongeren (Vujo) hebben hun lot verbonden aan de Toekomstgroep van Bert Anciaux en Paul Van Grembergen. Meer dan tachtig procent van de Vu-Jo, die zaterdag aanwezig waren in Mechelen, waar een extra algemene ledenvergadering is gehouden, hebben voor het Toekomstplan van de Vlaamse ministers gekozen. Maar het initiatief én de uitslag krijgen ook kritiek uit eigen geledingen.

BELGA

BR>

Welgeteld 56 Vujo hebben zaterdag in Mechelen hun stem uitgebracht. De uitslag: 42 leden (82 procent) kozen voor de toekomstgroep, 3 voor de Vlaams-nationale strekking Bourgeois, 2 voor de groep Niet Splitsen rond Johan Sauwens. Negen leden hebben zich bij de stemming onthouden.

"Door te kiezen voor 15 september, voor de resultaten van het referendum onder alle leden van de Volksunie bekend is, hebben wij de objectiviteit gediend én bewezen dat de Vujo een onafhankelijke groep vormt", zegt Wouter Buyl, voorzitter van de Algemene Ledenvergadering (ALV)-bureau van de Vujo.

Als de groep Anciaux-Van Grembergen het ook op 15 september haalt, staan de Vujo aan de kant van de winnaars en zetten zij hun werking voort. "Zoniet gaat deze groep zijn eigen weg", neemt Buyl zich voor. "Wij verbinden inderdaad ons lot aan dat van de Toekomstgroep. Als de anderen winnen, zullen wij aan onze statutaire rechten verzaken én aan de naam", bevestigt Klaas Vanaudenhove, algemeen voorzitter van de Vujo. "Maar ik sta achter de beslissing van de partij om de knoop door te hakken. De situatie was niet meer werkbaar, noch binnen de Vu, noch binnen de Vujo."

Op de vraag of de vaststelling dat in Mechelen amper 10 procent van de Volksunie-Jongeren (die volgens de voorzitters 500 tot 600 leden telt) aanwezig was, geen vragen doet rijzen, zegt Wouter Buyl: "Helemaal niet. Want wat wij ook organiseren, wij halen nooit meer dan 100 leden. En wie hier niet is, kan zijn of haar mening kenbaar maken door deel te nemen aan het referendum." Al gaat niet iedereen daarmee akkoord. Twee Vujo, Christophe Verdonck en Karel Sterckx, hadden bij het begin van de vergadering al een actualiteitsmotie ingediend. Daarin pleitten zij om, naar het voorbeeld van het Vu-ledenreferendum, alle leden te bevragen. De motie is in Mechelen verworpen.

Verdonck en Sterckx nemen zich voor om zélf een bevraging te organiseren bij alle VU-jongeren. "Omdat wij niet kunnen aanvaarden dat een kleine minderheid (nog geen 10 procent) kan beslissen over de toekomst van de Vujo", aldus Verdonck en Sterckx in een eerste reactie./