Geen "excuses" in toespraak Michel

In zijn toespraak op de plenaire zitting van de derde VN-racismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban heeft minister van buitenlandse zaken Louis Michel zaterdag een oproep gedaan, de gruwel van de slavernij zich nooit te laten herhalen.

BELGA

BR> De tekst bevatte vooralsnog geen verwijzing naar excuses voor de slavenhandel vanwege voormalige koloniale mogendheden. Michel, die in Durban sprak in naam van alle Europese landen, erkende dat slavernij de oorzaak is geweest van hedendaagse vormen van racisme, armoede, sociale uitsluiting en economische ongelijkheid. "Laat ons het hoofd buigen voor alle slachtoffers", zei Michel, die gewag maakte van een "plechtig engagement" om de gruwel zich niet te laten herhalen.

Michel verwees niet naar mogelijke Europese excuses of financiele compensaties voor kolonialisme en slavernij. In de ontwerpverklaring dringt met name de Afrikaanse groep van landen sterk aan op het gebruik van het woord "apologize" ("verontschuldigen"), Europa wil het op een uitdrukking van "diepe spijt" houden. Na een informele bijeenkomt van Europese, Afrikaanse en Arabische landen vrijdag kreeg het Belgische EU-voorzitterschap de opdracht een vergelijk te vinden over de kwestie slavernij en kolonialisme. De Noorse VN-ambassadeur in Geneve, Sverre Johansen, kreeg de taak een compromis uit te werken over het Midden-Oosten. De Europese landen beraden zich zaterdagavond over de compromistekst, die mogelijk in de richting zal gaan van excuses.

Michel bevestigde in zijn speech de Europese steun voor het New Afrika Initiative. Dat is een programma van Afrikaanse regeringsleiders, aangevoerd door de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki en de Nigeriaanse leider Olusegun Obasanjo, die hun continent aansluiting willen doen vinden bij de wereldeconomie. "De conferentie is niet de plaats om de politieke toestand in het Midden-Oosten te bespreken", stelde Michel verder. "Het gaat hier om de eerste plaats om een territoriaal geschil, dat aan beide kanten al teveel onschuldige slachtoffers heeft geeist. De Israelische bevolking wordt niet gespaard en de Palestijnen betalen een nog zwaardere tol".

Michel vertolkte tenslotte het Europese standpunt inzake de jodenvervolging door te verwijzen naar "de unieke tragedie van de Holocaust", met hoofdletter. Daarmee gaf hij aan dat Europa zich verzet tegen pogingen om van de Holocaust een soortnaam te maken die toepasbaar is op elke vorm van volkerenmoord.