Actie tegen nachtlawaai in Bilzen

De Bilzense politiediensten hebben het voorbije weekend 23 processen-verbaal opgesteld wegens overlast in de buurt van de Brugstraat, het Bilzense uitgaanscentrum. 6 'wildplassers' zijn opgepakt, en enkele voertuigen zijn weggetakeld. Burgemeester Steegen heeft ook geweigerd de nachtvergunning van één van de horecazaken in de Brugstraat te verlengen.

ES

Na aanhoudende klachten van enkele buurtbewoners stuurde burgemeester Steegen het politiekorps de voorbije weekends naar het uitgaanscentrum om overtreders te berispen. Steegen hoopt met harde acties de overlast in de buurt van de Brugstraat te kunnen indijken. Bij de acties werden ook heel wat agenten in burger ingezet, maar omdat aanmaningen alleen niet afdoende bleken, zijn 23 pv's opgesteld. Daarbij werden niet alleen de horeca-zaken geviseerd; ook enkele bezoekers liepen tegen de lamp. De boetes hebben vooral betrekking op lawaaihinder, plassen tegen gevels en foutparkeren. Een aantal wagens zijn om die laatste reden weggetakeld. De overtreders kunnen volgens Steegen een boete tot 10.000 frank verwachten.