Onderhandelingen gestart over 53 ontslagen bij KAV

Bij de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) zijn woensdag in het kader van de procedure van collectief ontslag de onderhandelingen gestart over het ontslag van 53 personeelsleden, zo bevestigden syndicaal afgevaardigde Claudine De Cuyper en LBC-vakbondssecretaris Olivier Remy zaterdag het bericht in Het Volk. Eind juni raakte bekend dat KAV een herstructurering met afvloeiingen wil doorvoeren om de organisatie een nieuw elan te geven. Alle diensten (hoofdzetel en de verbonden, administratief en vormend personeel) worden door de ontslagen getroffen, stelde Remy.

BELGA

BR>

Het verdwijnen van 30 voltijdse equivalenten vertaalt zich in 53 ontslagen op 122 personeelsleden. KAV telt veel deeltijdse werkneemsters. "Van dat aantal zijn we heel erg geschrokken. Gedacht werd aan 40 tot 45 getroffen personeelsleden", zegt De Cuyper. "Als er naakte ontslagen vallen, eisen wij een degelijke financiële begeleiding. De werkgever wil daar niet zo op ingaan. De standpunten liggen ver uit elkaar", aldus Remy. Tot einde september is een vergaderschema vastgelegd. Op 14 september is een algemene personeelsvergadering voorzien.