Louis Michel telefoneert met Arafat

Print
Minister van buitenlandse zaken Louis Michel heeft woensdag omstreeks 17.00 uur telefonisch contact gehad met de Palestijnse leider Yasser Arafat. De twee hadden het in hun dertig minuten durend gesprek over de verslechterende situatie in het Midden-Oosten.
Volgens het ministerie had Michel de afgelopen vierentwintig uur contacten met een aantal actoren in het Midden-Oosten in een poging een einde te maken aan het geweld tussen Israeli's en Palestijnen en om het vredesproces zoals voorzien in het Mitchelplan te hervatten.
Louis Michel stuurde de Russische en Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken, Igor Ivanov en Colin Powell, een beknopte nota met een aantal voorstellen om uit de impasse te geraken. In de jongste 24 uur had onze minister per telefoon met zijn twee ambtsgenoten overlegd. Het document werd ook voorgelegd aan de vertegenwoordiger van de buitenlandse politiek van de Europese Unie, Javier Solana.