'Meer goederen over het spoor'

Print
Het goederenvervoer veroorzaakt momenteel één derde van de totale CO-uitstoot. De transportsector zal meer en meer over het spoor dan over de weg moeten verlopen. Want het spoorverkeer is l ecologischer. Dat zeggen de ministers Durant en Aelvoet.
Beiden hebben zich woensdag geïnformeerd over duurzaam transport bij de nieuwe containeroverslagplaats van de NMBS, de Main Hub, in de Antwerpse haven.
'In het Europa van de toekomst moet het transport duurzaam zijn', bepleiten de federale ministers van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant (Ecolo), en Leefmilieu, Magda Aelvoet (Agalev). 'Sinds de Europese top van Göteborg, is duurzaamheid immers de kerndoelstelling voor Europa', zegt Aelvoet. 'De milieu- en verkeersministers van de 15 Europese lidstaten moeten zo vlug mogelijk voorstellen formuleren om de milieuschade (luchtvervuiling en lawaaihinder) die met transport gepaard gaat, te beperken.'