Aelvoet wil tweede deur in alle liften

Eind dit jaar wordt een maatregel van kracht waardoor alle privé-liften - in flatgebouwen en woningen - moeten worden uitgerust met een tweede deur. In liften met twee deuren is elk contact met de wand van de liftkoker vanuit de liftkooi onmogelijk. Alle liften die de jongste jaren werden geïnstalleerd, beschikken over dergelijk systeem. Die tweede deur is in de liftcabine ingebouwd. Die aanpassing kan per lift tussen 100.000 en 1 miljoen frank kosten. Het gaat om zowat 40.000 liften, of iets meer dan de helft van alle hijsbakken in België.
BR>
De maatregel komt van federaal minister van Consumentenzaken Magda Aelvoet (Agalev) die daarover een akkoord heeft bereikt met het eigenaarssyndicaat, de keuringsorganismen en de constructeurs van liften.De beslissing heeft alles te maken met veiligheid. Jaarlijks gebeuren tot vijf dodelijke ongevallen met liften. Bovendien worden per jaar honderden incidenten geregistreerd waarbij slachtoffers soms zware verwondingen oplopen.Zoals het ongeval met een schoonmaakster in een flatgebouw die verpletterd werd toen de vuilniscontainer die ze in de liftkooi had gereden, zich had vastgezet tussen een wand van de liftkooi en de -koker. Dit had nooit kunnen gebeuren in een liftkooi met een tweede (veiligheids)deur.

Liften in kantoorgebouwen of gebouwen waarin beroepsactiviteiten plaatsvinden, zijn haast altijd uitgerust met twee deuren of met een elektronische beveiliging. Verplicht, omdat zij vallen onder de arbeidsreglementering. In appartementenblokken, woningen en herenhuizen zitten soms liften die vijftig tot honderd jaar oud zijn, met liftkooien zonder tweede deur. In het nieuwe systeem worden alle liften geïnspecteerd door keuringsorganismen die desgevallend aanpassingen opleggen. In sommige gevallen zal de liftkooi moeten worden vervangen. Omdat niet alles ineens kan, wordt een overgangsperiode van vijf jaar ingevoerd.