Nettowinst Gimv gedaald met 28 procent

De Gimv heeft in 2000 een nettowinst gerealiseerd van 80 miljoen euro. Dat heeft directeur-generaal ad interim, Herman Daems, donderdag bij de voorstelling van de jaarcijfers bekendgemaakt. In 1999 bedroeg de winst nog 111 miljoen euro.

BELGA

Hoewel de Gimv er in het minder goede beursjaar 2000 in slaagde grotere meerwaarden te realiseren - van 108,7 miljoen euro tot 114,7 miljoen euro - werd dat effect tenietgedaan door de grotere stijging van de niet-gerealiseerde waardeverminderingen van 20,5 tot 54,6 miljoen euro. Dit is het gevolg van de conservatieve waarderingspolititiek van Gimv, waarbij de geboekte waarden van de diverse participaties bij ongunstige evolutie van de aandelenwaarden onmiddellijk worden herbekeken.

Op de Beurs in Brussel was het aandeel Gimv donderdag om 15.45 uur van 40,80 euro op woensdagavond naar 43,25 euro geklommen.

Het balanstotaal stijgt tot 925,6 miljoen euro op 31 december 2000. Op de actiefzijde is dit het resultaat van een forse stijging van de financiële vaste activa met 12,2 procent, van 564,5 tot 633,6 miljoen euro. Op de passiefzijde is er een verdere toename van het eigen vermogen tot 856 miljoen euro of 93 procent van het balanstotaal. Op 15 februari 2001 - v/o/o/r de verkoop van de Gimv-aandelen in Telenet aan het Amerikaanse Callahan - bedroeg de intrinsieke waarde van Gimv 1,565 miljoen euro of 67,5 euro per aandeel. Nu, rekening houdend met de deal, bedraagt de intrinsieke waarde 1,660 miljoen euro of 71,6 euro per aandeel, stelde Daems. In vergelijking met de intrinsieke waarde van een jaar geleden - 1.926 miljoen euro op 31 december 1999 - betekent dit een daling met 19 pct (exclusief de Telenet-transactie). Daems benadrukte dat dit een aanzienlijk betere prestatie is dan de daling van de Easdaq-index met 47 procent en de daling van de Nasdaq-index met 34 procent over dezelfde periode. Ondanks die betere prestatie daalde de koers van het GIMV-aandeel disproportioneel met 40 procent tot 41,65 euro (aandelenkoers op 15/02/2001) met een hoge discount van 39,29 procent tot gevolg (exclusief de Telenet-transactie).

Daems maakte ook gewag van een recordbedrag aan investeringen van 240 miljoen euro. De investeringen waren verspreid over 36 bedrijven in België en 70 bedrijven in het buitenland. In absolute cijfers was de verdeling respectievelijk 71,9 miljoen euro en 167,6 miljoen euro.

De Gimv maakte ook werk van een nieuwe organisatiestructuur - waarbij de verschillende activiteiten onderverdeeld werden in zelfstandige business units - en een aanpassing van het directiecomité. Herman Daems, voorzitter van de Gimv, werd na het opstappen van Gerard Van Acker aangesteld als directeur-generaal ad interim. Voorts hebben in het directiecomité Dirk Beeusaert, Alex Brabers, Paul Deiters, Paul De Ridder, Guy Mampaey, Patrick Van Beneden en Marc Vercruysse zitting.

Gerard Van Acker nam eind januari ontslag uit zijn functies binnen de Gimv, na zijn veroordeling in het KS-proces. De KS-oud-bestuurder kreeg voor zijn aandeel in het schandaal vijf maanden voorwaardelijk en een boete van 135.000 frank. Een headhunter is nu op zoek naar een geschikte kandidaat-directeur-generaal, zo maakte Daems donderdag eveneens bekend. Wanneer de nieuwe directeur-generaal zou worden aangesteld kon niet worden meegedeeld. Een headhunter heeft normaal gezien drie tot vier maanden nodig. "We zijn op zoek naar de meest geschikte persoon, Belg of buitenlander. Hij of zij moet vertrouwd zijn met de Belgische en Vlaamse markt", zei Daems.

Daems bevestigde ook dat de publieke plaatsing van 30 tot 40 procent van de aandelen van Gimv die nu nog in het bezit zijn van de Vlaamse overheid, wordt uitgesteld tot in de tweede helft van 2001, op voorwaarde dat de financiële markten heropleven. De krant De Morgen schreef begin februari al dat de plaatsing tot na de zomer werd uitgesteld, maar officieel luidde het nog steeds dat de operatie voorzien was voor het voorjaar. "Je moet geen ijsjes verkopen in de winter", zo lichtte Daems het uitstel toe.