KMO's vinden moeilijk geschikt personeel

Vlaamse KMO's hebben alle moeite om geschikt personeel te vinden. Dat blijkt uit een enquête die UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, heeft gevoerd bij 500 Vlaamse KMO's.

BELGA

UNIZO wil samen met de overheid maatregelen nemen om de arbeidsmarkt beter op de KMO's af te stemmen.

Volgens de enquête hebben de KMO's gemiddeld 3 maanden nodig om een open vacature in te vullen. Nochtans is er werk genoeg, want driekwart van de ondervraagde bedrijven zegt getracht te hebben in het afgelopen jaar personeel aan te werven.

De KMO's slagen er anderszijds wel in om het personeel aan zich te binden. Per onderneming heeft slechts anderhalve werknemer het bedrijf vrijwillig verlaten in de laatste twaalf maanden.

UNIZO vraagt de overheid om het verschil tussen de lage lonen en de hoge uitkeringen, de zogenaamde werkloosheidsvallen, te verkleinen. Uit de enquête bleek namelijk dat 92% van de ondervraagden dit als een belangrijke beleidsmaatregel beschouwen.