Janssen Pharma: vakbonden willen klaarheid

De vakbonden eisen van de directie van Janssen Pharmaceutica meer duidelijkheid over de concrete inhoud van de reorganisatie bij de researchafdeling. Anders weigeren de bonden nog met de directie te praten en komen er hardere acties.

GUNTER JACOBS

De syndicale afgevaardigden eisen ook dat er geen naakte ontslagen vallen voor april 2001. Volgens een medewerker in de researchafdeling heerst er een zeer teneergeslagen sfeer in de afdeling.

Op een drukbijgewoonde personeelsvergadering in de cafetaria van Janssen Pharmaceutica in Beerse vroegen en kregen de vakbonden een mandaat van het personeel om verder te onderhandelen met de directie. Janssen Pharmaceutica kondigde dinsdag aan dat tussen de 250 en 350 banen op de researchafdeling moeten verdwijnen.

Het personeel onderneemt nog geen specifieke acties, maar de vakbonden leggen wel enkele concrete eisen voor. "De procedure tot collectieve afdanking van de getroffen werknemers mag pas starten op 1 april 2001. Dat staat zo in de collectie arbeidsovereenkomst (CAO) over werkzekerheid die nog geldt tot en met 31 maart. Het kan ook niet dat de directie al een brief naar de VDAB heeft gestuurd om de ontslagprocedure in gang te zetten", zegt Geert Van Autenboer (ABVV). "Wij eisen ook meer duidelijkheid over hoe de organisatie in de researchafdeling er concreet gaat uitzien. Komt die info er niet, dan weigeren we nog met de directie aan de ondernemingsraad deel te nemen en volgen er acties."