Rosse buurt tegen Antwerps stadsbestuur

Print
De bevestiging van het College van Burgemeester en Schepenen in Antwerpen, om het beleidsplan rond prostitutie onverkort uit te voeren, zorgt zowel bij de Antwerpse prostituees als bij hulporganisatie als Overleg Prostitutie Antwerpen en Payoke voor massaal protest.
Zowel de buurt als de verenigingen hebben eerder dit jaar bij herhaling gepleit voor een samenspraak met het Antwerpse stadsbestuur.
De vaststelling dat aan dit verzoek niet is voldaan en dat het schepencollege woensdag heeft beslist om het plan 'Integrale aanpak van de prostitutie' volledig uit te voeren zoals voorzien, inclusief de beperking van de gedoogzone tot drie straten en het sluiten van de panden daarbuiten, inspireert de Rosse Buurt om tot actie over te gaan.