Debatten over asielcentrum Zon en Zee worden hervat

Print
De rechtbank in kort geding in Brugge heeft beslist dat de debatten in een betwisting tussen enkele handelaars uit Westende en het Vlaams Gewest over het asielcentrum Zon en Zee mogen worden heropend. De nieuwe pleidooien zullen plaatsvinden op woensdag 5 september.
De zaak werd eind juni al eens gepleit maar door intussen uitgesproken vonnissen van andere rechtbanken vroegen de advocaten om de debatten te heropenen. Ze verwezen naar het arrest van het hof van beroep te Antwerpen dat oordeelde dat er geen asielzoekers in het recreatiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren mogen ondergebracht worden vanwege de onverenigbaarheid met de bestemming van Hengelhoef als recreatiegebied. Het hof bevestigde hiermee de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt, die op basis van hetzelfde argument oordeelde dat er geen asielcentrum in Hengelhoef mocht ingericht worden.
De handelaars van Westende willen via de rechtbank afdwingen dat de inspecteur van het Vlaamse Gewest, die optreedt als gemachtigd ambtenaar van Stedenbouw, vaststelt dat ook het asielcentrum Zon en Zee in overtreding is met de wet omdat het zich bevindt in een zone voor toerisme en recreatie. Ondanks 60 aangetekende brieven van diverse handelaars uit Westende weigerde de gemachtigd ambtenaar van Stedenbouw totnogtoe een vaststelling uit te voeren. Aan de kortgedingrechter wordt een stakingsbevel gevraagd.