Opening voetbalschool in Marchienne

BRUSSEL -

In het Koninklijk Atheneum van Marchienne kunnen de leerlingen van het derde en vierde middelbaar (15 en 16 jaar) vanaf dit schooljaar hun studies met voetbal combineren. Dit maakten Pierre Hazette, Waals minister van het middelbaar onderwijs, en Frans Masson, directeur 'Vorming' van de KBVB, maandag bekend.

BELGA

BR>

De opleiding komt voort uit een samenwerking tussen de Waalse kabinetten voor middelbaar onderwijs en sport, de stad Charleroi, en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Vanaf volgend schooljaar wordt de opleiding uitgebreid naar het vijfde en zesde middelbaar.

De eerste lichting zal bestaan uit twaalf à veertien voetballeerlingen die het statuut van sportieve belofte zullen hebben. Er zijn drie selectiecriteria om aanvaard te worden:

1. kernspeler zijn uit de nationale ploeg in het seizoen voorafgaand aan de inschrijving

2. titularis zijn in de eerste ploeg (nationale categorie) van een club uit 1ste, 2de of 3de klasse in het voorbije seizoen

3. kernspeler zijn van de provinciale selectie van het voorbije seizoen

Elke week krijgen de leerlingen acht uur voetbal, en daarnaast worden de uren van de basisvakken behouden: 5 uur Frans, 5 uur wiskunde, 4 uur moderne talen en 3 of 5 uur wetenschappen.

Er bestaan reeds contacten met een lesgever (met KBVB-diploma, erkend door de UEFA, en bij voorkeur houder van een pedagogische titel), maar er werd nog geen naam bekend gemaakt.

Kandidaturen van leerlingen moeten gericht worden aan de KBVB: Centre Technique URBSFA, Avenue Houba de Strooper, 145 1020 Bruxelles