Magda Aelvoet: eerst gezondheid, dan justitie

Print
Minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet zal samen met minister van Justitie Marc Verwilghen nagaan of het gerechtelijk onderzoeksgeheim eventueel kan worden opgeheven indien er gevaar dreigt voor de volksgezondheid. Aelvoet zei dat tijdens het debat over de dodelijke drug PMA in de commissie Sociale Zaken van de Senaat.
Nu geldt dat wanneer een probleem het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek, er moet worden gewacht op de toestemming van het parket voor het publiek gewaarschuwd kan worden. Doordat de bestaande procedureregels gevolgd werden, duurde het begin augustus een week vooraleer Volksgezondheid het grote publiek waarschuwde voor de dodelijke drug PMA, in verband waarmee een gerechtelijk onderzoek liep. "Ik wil niet meer wachten op het gerecht en prioriteit geven aan de volksgezondheid, want dat is nu niet het geval", aldus Aelvoet.
Aelvoet heeft over de problematiek een nota klaar die ze vrijdag voorlegt aan de ministerraad.