Reader's Digest vernieuwt naam, cover en inhoud

Print
Vanaf september verandert de naam van het tijdschrift "Het Beste" in "Reader's Digest, Het Beste voor België". Ook de cover krijgt een modernere uitstraling en het tijdschrift, dat maandelijks in ons land door 568.000 mensen wordt gelezen, zal een zwaardere Europese en nationale redactionele invulling krijgen.
Met de wijziging van de titel wil het maandblad onderstrepen dat Reader's Digest "het grootste tijdschrift ter wereld is, dat erin slaagt een mondiaal aansprekende selectie artikelen en rubrieken aan te bieden".
Reader's Digest telt naar eigen zeggen 100 miljoen lezers en verschijnt in negentien verschillende talen en 48 edities. In België heeft het magazine een oplage van 147.167 exemplaren. Reader's Digest is een internationale uitgeverij die in 1922 werd opgericht in de Verenigde Staten met de publicatie van het gelijknamige tijdschrift. In Vlaanderen verscheen 'Het Beste' voor het eerst in 1968, in Wallonië in 1947.