Voor 227 miljoen Europese projecten goedgekeurd

Print
Het managementcomité heeft voor 227,3 miljoen frank projecten goedgekeurd in het kader van doelstelling 2-programma 2000-2006. Dat bepaalt dat 28 'achtergestelde' Limburgse gemeenten de komende vijf jaar samen 10 miljard frank krijgen om sociale en economische projecten op te zetten.
De goedkeuring voor vijf GOM-projecten (171 miljoen) werd uitgesteld.