'Haspengouwse academies' van start

Print
Vlaams onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (VLD) heeft dinsdag in Sint-Truiden samen met de afgevaardigden van 8 Limburgse en Vlaams-Brabantse gemeentebesturen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die het de gemeenten Sint-Truiden, Geetbets, Halen, Heers, Herk-de-Stad, Landen, Nieuwerkerken en Zoutleeuw vanaf september mogelijk maakt om gezamenlijk deeltijds kunstonderwijs aan te bieden onder de naam 'Haspengouwse academies'.
De overeenkomst houdt in dat de stedelijke academies in Sint-Truiden en elders afgeschaft worden en vervangen zullen worden door intergemeentelijke academies die de naam 'Haspengouwse academies' krijgen. Met de intergemeentelijke overeenkomst wordt Sint-Truiden in zijn regionale centrumfunctie bevestigd en kan het bijafdelingen oprichten in de regio. Het gezamenlijk grondgebied van alle deelnemende gemeenten kan op die manier als het platform van één inrichtende macht beschouwd worden, waarbij de verschillende partners een evenredige inbreng hebben.