VUM moet 605 miljoen besparen tegen eind 2002

Print
Tegen eind 2002 moet de NV Vlaamse Uitgeversmaatschappij, de uitgeverij van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk, een besparing realiseren van 605 miljoen frank (15 miljoen euro). De directie van de VUM heeft dinsdag aan de ondernemingsraad de noodzaak van dit besparingsplan toegelicht.
Aanleiding van de besparingen zijn de verslechterde economische omstandigheden, waardoor de uitgeverij in het eerste halfjaar een verlies boekte van 177,5 miljoen frank (4,4 miljoen euro). Ook in 2000 boekte de VUM een verlies.
De belangrijkste oorzaken zijn volgens de directie de terugloop van de advertentie-inkomsten en de sterke prijsstijging van het papier, ondanks het behoud van marktaandeel in de advertentiemarkten.
De besparingen zullen gepaard gaan met een plan voor verdere operationele verbetering. Het plan wordt de komende weken concreet ingelicht.