Europese steun voor innovatiecharter Westhoek

Print
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) West-Vlaanderen krijgt voor haar economisch project 'Innovatiecharter, innovatie bij bedrijven in de Westhoek' in het kader van het 5B Phasing Out-programma Europese steun. Tot op heden werden voor het Europese 5B Phasing Out-programma van 2001 tot 2005 als zes projecten goedgekeurd voor de regio Westhoek.
Daartegenover staat 43 miljoen frank steun. Het innovatiecharter is het enige aanvaarde economische project. Het initiatief Innovatiecharters werd in juli 2000 door de GOM West-Vlaanderen opgestart voor bedrijven in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Het project werd toen mede gedragen door de adviesraad Innovatie van Charter Zuid-West-Vlaanderen. Het doel van het initiatief was een aantal bedrijven op een hoger niveau te tillen op het gebied van product- en procesinnovatie en dit door het verlenen van advies en via persoonlijke begeleiding. Dankzij de financiële steun van EU en de inspanningen van de GOM - West- Vlaanderen kan dit project gedurende vijf jaar uitgebreid worden tot de regio Westhoek. De GOM West-Vlaanderen zal, gezien haar ervaring op het gebied van innovatiebegeleiding, een aantal bedrijven in deze regio in de komende jaren begeleiden./.MVS(PdJ) ./. 281118 AUG 0