Protest Test-Aankoop tegen omrekening sigarettenprijs

Print
Test-Aankoop is er niet over te spreken dat de sigarettenfabrikanten de prijs van een pakje sigaretten foutief en in hun voordeel hebben omgerekend in euro. "149 frank moet wettelijk 3,69 euro worden. 3,70 euro zoals aangegeven op de sigarettenbandjes kan niet", aldus Ivo Mechels, woordvoerder van Test-Aankoop.
"We hechten omwille van het behoud van het consumentenvertrouwen in de handel veel belang aan een correcte omzetting van frank in euro. Het is voor ons volledig onaanvaardbaar dat sigarettenfabrikanten de wet zo flagrant overtreden. Uit een enquête die we in juli uitvoerden, blijkt overigens dat 8 procent van de omzettingen foutief gebeurt. Slechts de helft is nadelig voor de consument", aldus Mechels. TA heeft de wettelijke bepalingen uitgeschreven in een euro-charter en roept handelaars op dit handvest in hun zaak op te hangen.
Uit informatie die de TA-woordvoerder op het ministerie van financiën bekwam, blijkt dat het in het geval van de sigarettenfabrikanten om een geval van overmacht zou gaan. "De betrokken automaten blijken nog niet volledig klaar te zijn om te werken met de euro. Ze kunnen momenteel slechts werken met europrijzen die een cijfer achter de komma bevatten. Naast de betrokken bedrijven is ook de overheid hier in gebreke gebleven, want deze wist al geruime tijd af van deze situatie", aldus Mechels.