Moordenaar Heijn krijgt uitkering van 14 miljoen

Print
Ferdi E., de onlangs vrijgekomen moordenaar van Ahold-topman Gerrit Jan Heijn, heeft met terugwerkende kracht 700.000 gulden (ongeveer 14 miljoen frank) aan WAO-uitkering gekregen. Met het bedrag wordt twaalf jaar achterstallige WAO-betaling gecompenseerd.
Ferdi E. heeft onder meer rapporten van het Pieter Baan Centrum gebruikt om voor een WAO-uitkering in aanmerking te komen. Die rapporten werden tijdens de strafzaak opgesteld. In de rapporten wordt vermeld dat E. psychisch niet in staat is tot werken.
E. ging bij de arrondissementsrechtbank in Groningen in beroep om een uitkering te krijgen. De rechter verklaarde het beroep gegrond en bepaalde dat hij met terugwerkende kracht tot 1988 een WAO-uitkering wegens (psychische) arbeidsongeschiktheid ontvangt.