Drastische belastingverhogingen Voeren

Print
De gemeenteraad van Voeren heeft donderdagavond de personenbelasting verhoogd van drie naar vijf procent. Verder werd er ook een nieuwe jaarlijkse algemene belasting ingevoerd, waardoor elk gezin dat in Voeren woont een bijdrage moet betalen die in verhouding staat tot het kadastraal inkomen. Voerenaars zullen in de toekomst voortaan ook 4.000 frank (99.16 euro) milieubelasting moeten betalen voor het ophalen van het huisvuil. Tot slot werden er nog belastingen ingevoerd voor bedrijfsgebouwen.
BR>
Burgemeester Huub Broers van Voeren zei dat al deze maatregelen noodzakelijk zijn om de gemeentelijke schuldenlast van naar schatting 115 miljoen frank (2.85 miljoen euro), volgens Broers "een erfenis van Rétour-à-Liège", mee af te lossen. Volgens Broers gelden er wel sociale maatregelen voor gepensioneerden, gehandicapten en personen met een vervangingsinkomen.

"Toch zullen we ook nog andere geldbronnen moeten aanboren om ervoor te zorgen dat we onze personeelsleden, mogelijke processen en OVAM-boetes kunnen betalen. Bovendien zal de politiehervorming de gemeente nog eens 28 miljoen frank (0.45 miljoen euro) gaan kosten", aldus nog Broers. Momenteel lopen er ook onderhandelingen met de Vlaamse overheid om 220 hectarern Voerens bos te verkopen. De verkoop daarvan moet 100 miljoen frank (2.48 miljoen euro) in het laatje brengen.

De gemeenteraad besliste donderdag ook om na twee eerdere mislukte openbare verkopen van 9 gemeentelijke gebouwen en een perceel grond het onroerend goed via openbaar opbod van de hand te doen. Dat zou minstens 72 miljoen frank (1.80 miljoen euro)moeten opleveren. De Franstalige oppositiepartij Rétour-à-Liège kon bij monde van OCMW-voorzitter Nico Droeven niet met deze maatregel instemmen omdat die een "regelrechte uitdrijving" van de Franstalige bewoners van deze gebouwen zou inhouden.

Huub Broers antwoordde hierop dat het merendeel van de gemeentelijk gebouwen die verkocht zullen worden op dit ogenblik niet bewoond zijn en dat er voor de overige bewoners inmiddels een oplossing werd gevonden. "Mijn enige bekommernis is om de verziekte gemeentelijke financiën binnen de 5 jaar opnieuw gezond te maken en ik laat mij dus niet meer meeslepen in polemieken",aldus Broers.