Trees Merckx pleit voor Vlaams 'gezinslabel voor ondernemingen'

Print
Vlaams volksvertegenwoordiger Trees Merckx (CVP) heeft donderdag in Leuven de Vlaamse regering opgeroepen om werk te maken van een 'gezinslabel voor ondernemingen'. In aanmerking voor het label komen ondernemingen die gezinsvriendelijke maatregelen nemen voor hun personeel. Het kan door de betrokken bedrijven gebruikt worden in hun communicatie en vacatures.
BR>
Merck stelt voor dat de regering een cel in het leven roept die criteria uitwerkt op basis waarvan het label op een objectieve manier kan toegekend worden. Zelf denkt ze vooral aan flexibele werkuren op maat van het persoonlijk en gezinsleven, opnemen van verlof tijdens schoolvakanties, al dan niet deeltijds thuiswerken, opvang aan huis van zieke kinderen, omstandigheidsverlof, aangepaste ruimte voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven...