Vlaamse regering verlaagt registratierechten

Print
Het heeft veel voeten in de aarde gehad eer het Lambermont-akkoord een feit was. Voor wie van plan is om volgend jaar een woning of grond te kopen, is het alleszins goed nieuws. Door dat akkoord kunnen de gewesten vanaf 1 januari 2002 zelf de tarieven van de registratierechten bepalen. Het Vlaams Gewest heeft bij monde van minister-president Patrick Dewael al aangekondigd om de tarieven te verlagen van 12,5 naar 10 procent of in geval van woning met een laag KI van 6 naar 5 procent.
BR>
Bovendien komt er nog een systeem van verworven registratierechten. Als je één keer registratierechten betaald hebt en een tijd nadien opnieuw een onroerend goed koopt, vallen de registratierechten ter waarde van de eerste aankoop weg. Die nieuwe regeling zou volgens bepaalde bronnen ingaan vanaf 1 januari 2002, maar dat lijkt uitgesloten. Het zal wellicht dus nog even duren eer een koper de gulheid van de Vlaamse regering zal voelen in zijn portefeuille.

Vanaf 1 januari krijgt het Vlaams parlement de bevoegdheid om bij decreet de bestaande tarieven te wijzigen. Het spreekt voor zich dat het zeker enkele maanden zal duren eer het decreet volledig klaar en goedgekeurd is en gepubliceerd staat in het Belgisch Staatsblad. Als de verlaging daadwerkelijk in voege treedt, betekent het hoe dan ook een serieuze besparing voor de koper. Neem als voorbeeld een grond van 3 miljoen frank. Momenteel moet je daar 375.000 fr. registratierechten op betalen. Wanneer het tarief verlaagd wordt van 12,5 naar 10 procent, betaal je nog slechts 300.000 fr. oftewel een besparing van 75.000 fr. Voor woningen met een KI lager dan 30.000 fr. wordt het tarief verlaagd van 6 naar 5 procent, wat neerkomt op ene besparing van 10.000 fr. per miljoen dat je betaalt.