Computerspel helpt kinderen met dyslexie

Print
Psychologen van de universiteit van Helsinki hebben een computerspel ontworpen dat kinderen met dyslexie kan helpen. Het spel zou een bepaald deel van de hersenen trainen en daardoor de leesvaardigheid verbeteren.
Het computerspel is geschikt voor kinderen van 4 tot 7 jaar en is reeds met succes getest op 24 kinderen in een Finse school. Zij kregen geluiden van verschillende toonhoogte te horen die op het scherm werden weergegeven door een reeks rechthoeken die op- en neerwaarts bewogen op het ritme van de tonen. De kinderen moesten hierbij de reeks figuren volgen en op de spatiebalk drukken wanneer de laatste toon was weergegeven. Een goed antwoord werd beloond met een brede glimlach op het scherm.

Het computerspel leidde tot een grotere nauwkeurigheid bij het lezen en tot een iets hogere leesnelheid. Verdere tests toonden aan dat het computerspel de auditieve hersenschors activeerde. Dit deel van de hersenen speelt een grote rol bij de verwerking van geluidssignalen, met name spraak en taal.
De resultaten van het onderzoek kunnen een nieuw licht werpen op de oorzaak van dyslexie. Het onderzoek suggereert dat die eerder te vinden is in een probleem bij de verwerking van klanken door de hersenen dan door problemen bij het onderscheiden van verschillende taalklanken.
De psychologen hopen dat de software over heel de wereld verkrijgbaar wordt.

Het Griekse woord woord 'dyslexie' betekent letterlijk 'niet goed kunnen lezen'. Deskundigen omschrijven dyslexie als "een stoornis in het leren die verhindert dat het lezen van woorden - en vrijwel altijd ook het foutloos schrijven - een automatisme wordt". Dyslexie staat volkomen los van intelligentie. Wel is het zo dat dyslexie bij intelligente leerlingen vaak zorgt voor een groot verschil tussen de prestaties bij talige en niet-talige vakken.