Winst ING ligt 16% hoger

Print
De Nederlandse bank-verzekeraar ING Groep, waarvan de BBL deel uitmaakt, heeft in de eerste jaarhelft van 2001 een belangrijke winstgroei doorgemaakt. Het operationele resultaat steeg 16% tot 2,4 miljard euro (96,82 miljard frank).
BR>
Vooral de verzekeringsactiviteiten droegen bij tot de winstgroei. Hier dikte het resultaat met 28% aan. De winst uit bankzaken nam slechts fractioneel toe met 1%. De goede gang van zaken gaf geen aanleiding om af te wijken van de eerder beloofde winstverwachting van zeker 17% per aandeel. Analisten hadden echter gemeend dat ING de ramingen voor het hele jaar licht naar beneden zou moeten bijstellen.

De nettowinst van ING kelderde 50% tot 2,7 miljard euro (108,92 miljard frank). In dezelfde periode vorig jaar behaalde ING een nettowinst van 5,48 miljard euro (221,06 miljard frank). Belangrijke oorzaak is het wegvallen van de eenmalige opbrengsten vorig jaar uit de verkoop van grote pakketten aandelen. Dit was nodig om recente overnames in de VS te kunnen betalen